Arti Kode Huruf / Angka Dalam Pengisian Formulir / Aplikasi Pendataan Pendidikan Tahun Pelajaran 2013 / 2014

Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia...

Dalam beberapa formulir peserta didik yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengisian data-data pokok pendidikan.

Salah satunya pada Aplikasi Pendataan Ujian Nasional / UN TA. 2013 / 2014 terdapat beberapa kode-kode yang berupa huruf abjad maupun yang berupa nomor / angka pada formulir ataupun aplikasi pendataan pendidikan tersebut, dengan penjelasan masing-masing kode pilihan sebagai berikut :

1.      KODE KURIKULUM :

A = Kurikulum 1992                          
B = Kurikulum 2004                                                       
C = Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)                                                                          
2.      KODE AGAMA :

A = Islam                             
B = Katolik                            
C = Kristen Protestan                                                
D = Budha                            
E = Hindu
F = Lainnya
G = Khonghucu

3.      KODE PEKERJAAN AYAH / IBU / WALI :

A = PNS (selain C dan D atau selain Guru/Dosen dan Dokter)             
B = TNI/Polri                     
C = Guru/Dosen                                                   
D = Dokter         
E = Politikus  
F = Pegawai Swasta                                           
G = Pedagang/Wiraswasta   
H = Petani/Peternak                                  
I  = Seniman/Lukis/Sejenis       
J = Buruh         
K = Di Rumah Saja                                  
L = Lainnya

4.      KODE HOBI :

A = Olah Raga   
B = Kesenian   
C = Membaca    
D = Menulis                                    
E = Traveling             
F = Lainnya          

5.      KODE CITA-CITA :

A = PNS        
B = TNI/Polri       
C = Guru/Dosen      
D = Dokter                                    
E = Politikus    
F = Wiraswasta          
G = Seni/Lukis/Artis/Sejenis  
H = Lainnya

6.      KODE PENDIDIKAN AYAH / IBU / WALI :

A = Tidak tamat  SD/MI/Paket  A
B = SD/MI/Paket A   
C = SMP/MTs/Paket B                   
D = SMA/MA/Paket C        
E = Diploma 1 & 2       
F = Diploma 3 & 4              
G = Strata 1 (Sarjana)  
H = Strata 2 (Magister)    
I  = Strata 3 Doktor)        
J = Lainnya

7.      KODE GAJI / PENGHASILAN ORANG TUA / WALI :

A = Kurang dari  Rp. 500.000,-          
B = Rp. 500.000,-    s.d.  Rp. 1.000.000,-                         
C = Rp.1.000.000,-  s.d.  Rp. 3.000.000,-                                  
D = Rp. 3.000.000,-  s.d.  Rp. 5.000.000,
E = Lebih dari Rp. 5.000.000,-                         

8.      KODE JARAK RUMAH KE SEKOLAH :

A = 0 – 1 km                       
B = 1 – 3 km                          
C = 3 – 5 km        
D = 5 – 10 km                                        
E = Lebih dari 10 km

9.      KODE TRANSPORTASI : 

A = Jalan Kaki   
B = Sepeda         
C = Motor                            
D = Mobil Pribadi              
E = Antar Jemput Sekolah
F = Angkutan Umum                                      
G = Lainnya

10.    KODE STATUS SEKOLAH : 

N = Negeri   
B = Swasta

11.    KODE STATUS SEKOLAH : 

1 = Umum
2 = Madrasah     
3 = Terbuka   
4 = SLB       
   
Demikian share singkat mengenai kumpulan arti kode-kode angka / huruf abjad ataupun istilah-istilah penting dalam proses pengisian pendataan pendidikan dalam proses input data-data terkait peserta didik maupun sekolah yang berupa kode-kode angka / nomor maupun kode-kode yang berupa abjad / huruf pada setiap isiannya. Semoga bermanfaat dan terimakasih… Salam Edukasi...!

0 Response to "Arti Kode Huruf / Angka Dalam Pengisian Formulir / Aplikasi Pendataan Pendidikan Tahun Pelajaran 2013 / 2014"

Post a Comment