Materi Pelajaran Kelas 1 Tema 4 Keluargaku

Sahabat Edukasi yang berbahagia... Berikut materi pelajaran Kelas 1 Tema 4 Keluargaku SD/MI SD Kurikulum 2013 Semester 1 dan Semester 2 lengkap:

Subtema 1:
Anggota Keluargaku .......................................................... 1

Subtema 2:
Kegiatan Keluargaku ......................................................... 41

Subtema 3:
Keluarga Besarku .............................................................. 87

Subtema 4:
Kebersamaan dalam Keluarga ......................................... 123

Daftar Pustaka ................................................................... 167
Profil Penulis ...................................................................... 169
Profil Penelaah .................................................................. 171
Profil Editor ........................................................................ 185
Profil Illustrator .................................................................. 186

0 Response to "Materi Pelajaran Kelas 1 Tema 4 Keluargaku"

Post a Comment