Buku Materi Pelajaran Materi Pelajaran Seni Budaya Kelas 7 SMP/MTs Semester I dan Semester II Edisi Revisi Terbaru Untuk Siswa

Sahabat Edukasi yang berbahagia... Berikut materi pelajaran Seni Budaya Kelas VII SMP/MTs Kurikulum 2013 Edisi Revisi Terbaru untuk Semester 1 dan Semester 2 lengkap:

Seni Rupa

Bab 1 Menggambar Flora, Fauna, dan Alam Benda ....................................... 2
A. Pengertian Menggambar ....................................................................... 5
B. Objek Menggambar ............................................................................... 5
C. Komposisi ............................................................................................. 6
D. Teknik Menggambar .............................................................................. 6
E. Gambar ......................................................................... 10
F. Uji Kompetensi ....................................................................................... 12
G. Rangkuman ........................................................................................... 12
H. Refleksi ................................................................................................. 12

Bab 2 Menggambar Ragam Hias ....................................................................... 14
A. Pengertian Ragam Hias ......................................................................... 17
B. Motif Ragam Hias ................................................................................. 17
C. Pola Ragam Hias ................................................................................... 19
D. Teknik Menggambar Ragam Hias ......................................................... 19
E. Uji Kompetensi ...................................................................................... 26
F. Rangkuman ........................................................................................... 27
G. Refleksi ................................................................................................. 27

Seni Musik

Bab 3 Menyanyi dengan Satu Suara ........................................................................... 30
A. Bernyanyi Secara Unisono .................................................................... 33
B. Teknik Vokal dan Organ Suara Manusia ................................................ 35
C. Berlatih Vokal ........................................................................................ 36
D. Uji Kompetensi ...................................................................................... 42
E. Rangkuman ........................................................................................... 42
F. Refleksi ................................................................................................. 42

Alat dan Media

Bab 4 Menyanyi dengan Lebih Satu Suara ...................................................... 44
A. Musik Ansambel ................................................................................... 47
B. Musik Indonesia .................................................................................... 48
C. Memainkan Alat Musik Melodis .......................................................... 52
D. Uji Kompetensi ...................................................................................... 63
E. Rangkuman ........................................................................................... 63
F. Refleksi ................................................................................................. 63

Seni Tari

Bab 5 Ruang, Waktu, dan, Tenaga pada Gerak Tari ....................................... 66
A. Pengertian Elemen Gerak Tari ............................................................... 69
B. Uji Kompetensi ...................................................................................... 77
C. Rangkuman ........................................................................................... 78
D. Refleksi ................................................................................................. 78

Bab 6 Pengolahan Ruang, Waktu, dan Tenaga sesuai Iringan .................... 80
A. Pengertian Level ................................................................................... 83
B. Uji Kompetensi ...................................................................................... 90
C. Rangkuman ........................................................................................... 90
D. Refleksi ................................................................................................. 91

Seni Teater

Bab 7 Meragakan Adegan Fragmen ........................................................ 94
A. Pengertian Fragmen ............................................................................. 97
B. Teknik Dasar Akting Teater .................................................................... 97
C. Uji Kompetensi ............................................................................................ 105
D. Rangkuman ................................................................................................. 105
E. Refleksi ........................................................................................................ 105

Bab 8 Menyusun Naskah Fragmen ................................................................ 106
A. Teknik Menulis Naskah Fragmen ....................................................... 108
B. Cuplikan Naskah yang Bisa Kalian Mainkan...................................... 110
C. Uji Kompetensi .................................................................................... 112
D. Rangkuman ......................................................................................... 113
E. Refleksi ................................................................................................ 113

Seni Rupa

Bab 9 Menerapkan Ragam Hias pada Bahan Tekstil .............................. 118
A. Penerapan Ragam Hias pada Bahan Tekstil ....................................... 121
B. Jenis dan Sifat Bahan Tekstil ............................................................... 122
C. Jenis dan Bahan Pewarna Tekstil ........................................................ 123
D. Teknik Menggambar Ragam Hias pada Bahan Tekstil ........................ 124
E. Uji Kompetensi .................................................................................... 126
F. Rangkuman .......................................................................................... 126
G. Refleksi ............................................................................................... 126

Bab 10 Membuat Ragam Hias dangan Bahan Buatan .................................... 128
A. Penerapan Ragam Hias pada Bahan Kayu ......................................... 131
B. Contoh Penerapan Ragam Hias ............................................................ 131
C. Teknik Penerapan Ragam Hias pada Bahan Kayu .............................. 132
D. ............................................................................................... 137
E. ............................................................................... 137
F. Rangkuman ........................................................................................ 137

Seni Musik

Bab 11 Memainkan Alat Musik Sederhana ..................................................... 140
A. Bernyanyi Suara Banyak ..................................................................... 143
B. Uji Kompetensi .................................................................................... 148
C. Rangkuman ......................................................................................... 148
D. Refleksi ............................................................................................... 148
Refleksi
Uji Kompetensi

Bab 12 Memainkan Alat Musik Campuran ...................................................... 150
A. Menampilkan Musik Ansambel .......................................................... 153
B. Uji Kompetensi .................................................................................... 161
C. Rangkuman ......................................................................................... 161
D. Refleksi ................................................................................................ 162

Seni Tari

Bab 13 Level dan Pola Lantai pada Gerak Tari .............................................. 164
A. Pengertian Level ................................................................................... 167
B. Level Gerak ......................................................................................... 168
C. Jenis Pola Lantai ................................................................................... 172
D. Uji Kompetensi ...................................................................................... 177
E. Rangkuman ........................................................................................... 177
F. Refleksi ................................................................................................. 177

Bab 14 Menampilkan Level dan Pola Lantai pada Gerak Tari ....................... 180
A. Meragakan Gerak Tari Berdasarkan Level dan
Pola Lantai dengan itungan .............................................................. 183
B. Meragakan Gerak Tari dengan Iringan ................................................. 185
C.Meragakan Gerak Tari dengan Tata Pentas ........................................... 188
D. Uji Kompetensi ...................................................................................... 191
E. Rangkuman ........................................................................................... 191
F. Refleksi ................................................................................................. 191
Seni Teater

Bab 15 Merancang Pementasan ...................................................................... 194
A. Teknik Menulis Naskah Drama ........................................................... 196
B. Uji Kompetensi ...................................................................................... 201
C. Rangkuman .......................................................................................... 202
D. Refleksi ................................................................................................. 202

Bab 16 Mementaskan Fragmen ......................................................................... 204
A. Mementaskan Teater ........................................................................... 206
B. Uji Kompetensi ...................................................................................... 211
C. Rangkuman .......................................................................................... 212
D. Refleksi ............................................................................................... 212
Glosarium................................................................................................................ 216
Daftar Pustaka......................................................................................................... 217
Indeks ..................................................................................................................... 220
Profil Penulis ......................................................................................................... 223
Profil Penelaah......................................................................................................... 227
Profil Editor ......................................................................................................... 238
Profil Ilustrator......................................................................................................... 239

0 Response to "Buku Materi Pelajaran Materi Pelajaran Seni Budaya Kelas 7 SMP/MTs Semester I dan Semester II Edisi Revisi Terbaru Untuk Siswa"

Post a Comment