Buku Materi Pelajaran Kurikulum 2013 Kelas 2 SD Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti Untuk Siswa

Sahabat Edukasi yang berbahagia... Berikut materi pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti Kelas II SD Kurikulum 2013 Semester 1 dan Semester 2 lengkap:

Pelajaran 1 Kelahiran Pangeran Siddharta ..............1

Pelajaran 2 Masa Kanak-kanak Pangeran Siddharta................................................ 27

Pelajaran 3 Kasih Sayang di Keluarga....................49

Pelajaran 4 Kasih Sayang di Sekolah ..................... 73

Pelajaran 5 Kasih Sayang di Lingkungan ..............89

Evaluasi Akhir 1 ....................................................... 105

Pelajaran 6 Kisah Kejujuran ................................... 113

Pelajaran 7 Kisah Persahabatan ............................ 141

Pelajaran 8 Macam-macam Peraturan ............... 159

Pelajaran 9 Perbuatan Baik .................................. 183

Pelajaran 10 Perbuatan Buruk ............................. 205

Evaluasi Akhir 2 ...................................................... 231

Daftar Pustaka ....................................................... 240

Glosarium ................................................................ 241


0 Response to "Buku Materi Pelajaran Kurikulum 2013 Kelas 2 SD Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti Untuk Siswa"

Post a Comment