Buku Materi Pelajaran Kurikulum 2013 Kelas 2 SD Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Untuk Siswa

Sahabat Edukasi yang berbahagia... Berikut materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas II SD Kurikulum 2013 Semester 1 dan Semester 2 lengkap:

Pelajaran 1 Nabi Muhammad saw. Teladanku............................... 1
A. Sikap Jujur Nabi Muhammad saw............................................................ 2
B. Keuntungan Bersikap Jujur....................................................................... 4

Pelajaran 2 Asyik Bisa Membaca Al-Qur’±n.................................... 6
A. Melafalkan Surat An-N±s.......................................................................... 7
B. Menghafal Surat An-N±s.......................................................................... 9
C. Pesan Surat An-N±s................................................................................... 10
D. Lafal Huruf Hijaiyyah Bersambung.......................................................... 12

Pelajaran 3 Allah Maha Pencipta..................................................... 18
A. Yakin Allah itu Ada..................................................................................... 19
B. Al-Kh±liq..................................................................................................... 20

Pelajaran 4 Perilaku Terpuji.............................................................. 24
A. Kerja Sama................................................................................................... 25
B. Tolong Menolong......................................................................................... 28
Pelajaran 5 Hidup Bersih dan Sehat................................................ 32
A. Bersih dan Sehat........................................................................................ 33
B. Peduli Lingkungan..................................................................................... 35
C. Do'a Makan................................................................................................. 37

Pelajaran 6 Ayo Berwudu.................................................................. 40
A. Tata Cara Berwudu.................................................................................... 41
B. Praktik Berwudu........................................................................................ 43

Pelajaran 7 Berani.............................................................................. 49
A. Sikap Berani Nabi Saleh a.s...................................................................... 49
B. Berani Bertanya......................................................................................... 50

Pelajaran 8 Senang Bisa Membaca Al-Qur’±n............................... 53
A. Melafalkan Surat Al-‘A¡r............................................................................. 53
B. Menghafal Surat Al-‘A¡r............................................................................. 55
C. Pesan Surat Al-‘A¡r...................................................................................... 55
D. Disiplin Nabi Lμ¯h a.s................................................................................. 57

Pelajaran 9 Allah Maha Suci............................................................. 59
A. Yakin Allah itu Maha Suci......................................................................... 60
B. Al-Quddμs.................................................................................................. 61

Pelajaran 10 Kasih Sayang................................................................ 64
A. Kasih Sayang Nabi Ya’qμb a.s................................................................... 65
B. Kasih Sayang kepada Sesama.................................................................. 67

Pelajaran 11 Ayo Kita ¢alat................................................................ 70
A. Bacaan ¢alat............................................................................................... 71
B. Praktik ¢alat........................................................................................................... 80
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti v

Pelajaran 12 Hidup Damai................................................................ 87
A. Sikap Damai Nabi Is¥±q a.s...................................................................... 87
B. As-Sal±m..................................................................................................... 90

Daftar Pustaka...................................................................................................... 94
Profil Penulis....................................................................................................... 97

0 Response to "Buku Materi Pelajaran Kurikulum 2013 Kelas 2 SD Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Untuk Siswa"

Post a Comment