Buku Materi Pelajaran Kurikulum 2013 Kelas 2 SD/MI Tema 6 Merawat Hewan dan Tumbuhan Untuk Siswa

Sahabat Edukasi yang berbahagia... Berikut materi pelajaran Tema 6 Merawat Hewan dan Tumbuhan Kelas II SD/MI Kurikulum 2013 Semester 1 dan Semester 2 lengkap:

Subtema 1:
Hewan di Sekitarku .......................................................... 1

Subtema 2:
Merawat Hewan di Sekitarku .......................................... 43

Subtema 3:
Tumbuhan di Sekitarku .................................................... 105

Subtema 4:
Merawat Tumbuhan ......................................................... 155

Daftar Pustaka .................................................................. 213
Profil Penulis ..................................................................... 214
Profil Penelaah ................................................................. 216
Profil Editor ....................................................................... 224
Profil Illustrator ................................................................. 226

0 Response to "Buku Materi Pelajaran Kurikulum 2013 Kelas 2 SD/MI Tema 6 Merawat Hewan dan Tumbuhan Untuk Siswa"

Post a Comment