Buku Materi Pelajaran Kurikulum 2013 Kelas 3 SD Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti Untuk Siswa

Sahabat Edukasi yang berbahagia... Berikut materi pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti Kelas III SD Kurikulum 2013 Semester 1 dan Semester 2 lengkap:

Pelajaran 1 Lima Sila ....................................................................
Pelajaran 2 Manfaat Melaksanakan Lima Sila ..........................
Pelajaran 3 Akibat Melanggar Lima Sila ...................................
Pelajaran 4 Kepandaian Pangeran Siddharta ...........................
Pelajaran 5 Cara Belajar Pangeran Siddharta ..........................
Pelajaran 6 Welas Asih Pangeran Siddharta .............................

Ulangan Semester 1 .....................................................................

Pelajaran 7 Hari Magha Puja ......................................................
Pelajaran 8 Hari Waisak ...............................................................
Pelajaran 9 Hari Asaddha ............................................................
Pelajaran 10 Hari Kathina ............................................................
Pelajaran 11 Kewajiban Anak .......................................................
Pelajaran 12 Kewajiban Peserta Didik ........................................

Ulangan Semester 2 .....................................................................

Daftar Pustaka ..............................................................................
Glosarium ......................................................................................

0 Response to "Buku Materi Pelajaran Kurikulum 2013 Kelas 3 SD Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti Untuk Siswa"

Post a Comment