Buku Kurikulum 2013 Materi Pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti Kelas 9 SMP Semester I dan Semester II Edisi Revisi Terbaru Untuk Siswa

Sahabat Edukasi yang berbahagia... Berikut materi pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti Kelas IX SMP Kurikulum 2013 Edisi Revisi Terbaru untuk Semester 1 dan Semester 2 lengkap:

Bab I: Sang Buddha Parinibbana ..................................................... 1
A. Perjalanan Menuju Kusinara ............................................... 2
B. Makanan Terakhir Sang Buddha ......................................... 5
C. Tempat Suci untuk Menghormati Sang Buddha .................. 8
D. Nasihat Terakhir dan Parinibbana ....................................... 12
E. Perabuan Jenazah Sang Buddha .......................................... 17
F. Pembagian Relik Sang Buddha ........................................... 23
G. Menghormati Relik Sang Buddha ....................................... 27
Rangkuman ........................................................................................... 32
Penilaian kompetensi ............................................................................. 33
Tugas ........................................................................................... 34

Bab II: Hak Asasi Manusia Dalam Agama Buddha ......................... 37
A. Susunan Masyarakat Buddhis ............................................. 38
B. Hukum dalam Agama Buddha ............................................ 46
C. Hak Asasi Manusia dalam Agama Buddha ......................... 50
D. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia .................................... 53
Rangkuman ........................................................................................... 57
Penilaian kompetensi .............................................................................. 58
Tugas ........................................................................................... 58

Bab III: Agama Buddha dan Kesetaraan Gender ........................... 61
A. Pengertian Gender ............................................................... 62
B. Status Perempuan dalam Agama Buddha ........................... 63
C. Sang Buddha Mengangkat Martabat Kaum Perempuan ..... 64
Rangkuman ........................................................................................... 66
Penilaian kompetensi .............................................................................. 67
Tugas ........................................................................................... 67

Bab IV: Tokoh Buddhis Dalam Kesetaraan Gender ......................... 69
A. Prajapati Gotami Pejuang Sangha Bhikkhuni ..................... 70
B. Kisah Ratu Khema .............................................................. 78
C. Kisah Upalavana ................................................................. 83
D. Kartini, Pejuang Kesetaraan Gender ................................... 86
E. Hak-hak Perempuan dalam Perjuangan Kartini .................. 92
Rangkuman ........................................................................................... 97
Penilaian ........................................................................................... 99
Tugas ........................................................................................... 100

Bab V: Perdamaian Dalam Agama Buddha ...................................... 103
A. Damai Itu Indah .................................................................. 105
B. Hiri-Ottappa dan Perdamaian Dunia ................................... 109
C. Pemimpin yang Damai ........................................................ 111
Rangkuman ........................................................................................... 118
Penilaian ........................................................................................... 119
Tugas ........................................................................................... 119

Bab VI: Tokoh Perdamaian Dunia ...................................................... 121
A. Damai Bersama Sang Buddha ............................................ 122
B. Damai Bersama Y.M. Dalai Lama ...................................... 126
C. Damai Bersama Raja Bhutan .............................................. 130
D. Damai Bersama Master Zen Thich Nhat Hanh ................... 132
E. Damai Bersama Prof. Dr (HC) Venerable Master Chin Kung .............. 134
F. Perdamaian dalam Kisah Jataka .......................................... 137
Rangkuman ........................................................................................... 142
Penilaian ........................................................................................... 143
Tugas ........................................................................................... 143

Bab VII: Memahami Mmeditasi Ketenangan ................................... 147
A. Pengertian Meditasi ............................................................ 150
B. Manfaat Meditasi ................................................................ 150
C. Persiapan Meditasi .............................................................. 153
D. Waktu dan Posisi Meditasi .................................................. 154
E. Karakter (Carita) ................................................................. 158
F. Objek Meditasi ..................................................................... 161
G. Rintangan Meditasi ............................................................. 164
H. Gangguan Meditasi ............................................................. 167
I. Tujuan Meditasi .................................................................. 168
Rangkuman ........................................................................................... 172
Penilaian ........................................................................................... 173
Tugas ........................................................................................... 173

Bab VIII: Praktik Meditasi Ketenangan ............................................ 175
A. Meditasi Pernapasan ........................................................... 176
B. Meditasi Cinta Kasih 1 ........................................................ 180
C. Meditasi Cinta Kasih 2 ........................................................ 185
D. Meditasi Perenungan terhadap Sang Buddha ..................... 190
E. Meditasi Perenungan terhadap Dharma .............................. 194
F. Meditasi Perenungan terhadap Sangha ................................ 198
G. Meditasi Kesadaran dan Kelembutan ................................. 203
Rangkuman ........................................................................................... 207
Penilaian ........................................................................................... 209
Tugas ........................................................................................... 209

Glosarium ........................................................................................... 211
Daftar Pustaka ...................................................................................... 214

0 Response to "Buku Kurikulum 2013 Materi Pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti Kelas 9 SMP Semester I dan Semester II Edisi Revisi Terbaru Untuk Siswa"

Post a Comment