Buku Kurikulum 2013 Materi Pelajaran Alat Mesin Pertanian SMK/MAK Kelas 10 Semester 2 Untuk Siswa

Sahabat Edukasi yang berbahagia... Berikut materi pelajaran Alat Mesin Pertanian Kelas X SMK/MAK Kurikulum 2013 Semester II sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

A. Deskripsi
B. Prasyarat
C. Petunjuk Penggunaan
D. Tujuan Akhir Pembelajaran ........................................................................................................... 3
E. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar .................................................................................... 4
F. Cek Kemampuan Awal

II. PEMBELAJARAN

Kegiatan Pembelajaran 1. Mengoperasikan alat dan mesin produksi pertanian laboratorium, klimatologi, penyimpanan dan prosesing ............................................................ 6
A. Deskripsi
B. Kegiatan Pembelajaran .................................................................................................................... 6
1. Tujuan Pembelajaran ............................................................................................................... 6
2. Uraian Materi ............................................................................................................................... 7
3. Refleksi ......................................................................................................................................160
4. Tugas ..........................................................................................................................................161
5. Tes Formatif ............................................................................................................................162

C. Penilaian

Kegiatan Pembelajaran 2. Perawatan alat dan mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, penyimpanan dan prosesing sesuai prosedur. ....................................................165
A. Deskripsi
B. Kegiatan Pembelajaran ...............................................................................................................165
1. Tujuan Pembelajaran ..........................................................................................................165
2. Uraian Materi ..........................................................................................................................166
3. Refleksi ......................................................................................................................................206
4. Tugas ..........................................................................................................................................207
5. Tes Formatif ............................................................................................................................208

C. Penilaian

III. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

0 Response to "Buku Kurikulum 2013 Materi Pelajaran Alat Mesin Pertanian SMK/MAK Kelas 10 Semester 2 Untuk Siswa"

Post a Comment