Buku Kurikulum 2013 Materi Pelajaran Kelas 6 SD Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Edisi Revisi Terbaru Untuk Siswa

Sahabat Edukasi yang berbahagia... Berikut materi pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Kelas VI SD Kurikulum 2013 Semester 1 dan Semester 2 lengkap:

Pelajaran I Ibadah yang Sejati ................................................................ 1
A. Pengantar.......................................................................... 1
B. Belajar dari Alkitab........................................................... 3
C. Pendalaman Materi: Ibadah yang Sejati........................ 3
D. Menghayati Makna Ibadah yang Sejati.......................... 5
E. Belajar dari Nyanyian...................................................... 5
F. Rangkuman....................................................................... 6
G. Doa..................................................................................... 6

Pelajaran 2 Beribadahlah! Sebab Tuhan itu Baik.................................. 7
A. Pengantar......................................................................... 7
B. Mendalami Cerita Alkitab............................................... 9
C. Memahami Ibadah Orang Kristen................................. 10
D. Pendalaman Materi: Ibadah Kristen............................. 10
E. Menghayati Ibadah sebagai Wujud Ekspresi terhadap Kebaikan Tuhan............ 13
F. Belajar dari Nyanyian...................................................... 14
G. Rangkuman...................................................................... 15
H. Doa.................................................................................... 15

Pelajaran 3 Bernyanyilah dengan Roh dan Akal Budimu.................. 17
A. Pengantar......................................................................... 17
B. Mendalami Cerita Alkitab............................................... 18
C. Memahami Nyanyian Jemaat dalam Ibadah Kristen................................ 20
D. Pendalaman Materi: Nyanyian Jemaat......................... 20
E. Menghayati Nyanyian Umat Kristen.............................. 21
F. Belajar dari Nyanyian...................................................... 23
G. Rangkuman...................................................................... 23
H. Doa.................................................................................... 24

Pelajaran 4 Bacalah dan Temukanlah.................................................. 25
A. Pengantar......................................................................... 25
B. Mendalami Cerita Alkitab............................................... 27
C. Memahami Manfaat Membaca Firman Tuhan............. 31
D. Pendalaman Materi: Membaca Firman Tuhan dan Dampaknya pada Pertumbuhan Iman....... 32
E. Menghayati Firman Tuhan sebagai Pengajaran dari Tuhan............................................ 33
F. Belajar dari Nyanyian...................................................... 34
G. Rangkuman....................................................................... 34
H. Doa..................................................................................... 34

Pelajaran 5 Berkomunikasi dengan Tuhan.......................................... 35
A. Pengantar......................................................................... 35
B. Mendalami Cerita Alkitab............................................... 37
C. Memahami Makna Doa................................................... 40
D. Pendalaman Materi: Sikap Berdoa dalam Kekristenan....................... 41
E. Menghayati Doa sebagai Nafas Kehidupan Umat Kristen...................... 43
F. Belajar dari Nyanyian...................................................... 45
G. Rangkuman...................................................................... 45
H. Doa.................................................................................... 46

Pelajaran 6 Memberi dengan Rela dan Hati yang Gembira.............. 47
A. Pengantar......................................................................... 47
B. Mendalami Cerita Alkitab............................................... 49
C. Memahami Persembahan dalam Kehidupan Umat Kristen........................... 52
D. Pendalaman Materi: Persembahan dan Makna Memberi dengan Rela dan Sukacita...... 53
E. Menghayati Makna Persembahan................................ 53
F. Belajar dari Nyanyian...................................................... 54
G. Rangkuman...................................................................... 54
H. Doa.................................................................................... 55

Pelajaran 7 Bersyukurlah Senantiasa................................................... 57
A. Pengantar......................................................................... 57
B. Mendalami Cerita Alkitab............................................... 59
C. Memahami Tujuan Bersyukur......................................... 61
D. Pendalaman Materi: Makna Bersyukur......................... 61
E. Menghayati Hidup yang Dipenuhi Rasa Syukur............................... 63
F. Belajar dari Nyanyian...................................................... 64
G. Rangkuman...................................................................... 65
H. Doa.................................................................................... 65

Pelajaran 8 Muliakanlah Tuhan dengan Belajar................................. 67
A. Pengantar......................................................................... 67
B. Mendalami Cerita Alkitab............................................... 67
C. Memahami Belajar sebagai Cara Memuliakan Tuhan............................... 69
D. Pendalaman Materi: Belajar dan Memuliakan Tuhan.................................. 69
E. Menghayati Belajar dalam Kehidupan Orang Beriman\................................ 71
F. Belajar dari Nyanyian...................................................... 73
G. Rangkuman..................................................................... 74
H. Doa................................................................................... 74

Pelajaran 9 Bermain sambil Memuliakan Tuhan................................ 75
A. Pengantar......................................................................... 75
B. Mendalami Cerita: Bermain sambil Memuliakan Tuhan.......................... 75
C. Memahami Makna Bermain sambil Memuliakan Tuhan....................... 77
D. Pendalaman Materi: Bermain sambil Memuliakan Tuhan.................... 77
E. Menghayati Makna Bermain sambil Memuliakan Tuhan............................. 79
F. Belajar dari Nyanyian...................................................... 80
G. Rangkuman...................................................................... 80
H. Doa.................................................................................... 80

Pelajaran 10 Saling Melayani................................................................. 81
A. Pengantar........................................................................ 81
B. Mendalami Cerita........................................................... 81
C. Memahami Arti Melayani.............................................. 82
D. Pendalaman Materi: Arti Melayani............................... 83
E. Menghayati Arti Melayani.............................................. 84
F. Belajar dari Nyanyian...................................................... 85
G. Rangkuman..................................................................... 85
H. Doa................................................................................... 86

Pelajaran 11 Pemimpin yang Melayani................................................. 87
A. Pengantar........................................................................ 87
B. Mendalami Cerita Alkitab.............................................. 89
C. Memahami Teladan Yesus sebagai Pemimpin yang Melayani.................. 90
D. Pendalaman Materi: Pemimpin yang Melayani............................... 90
E. Menghayati Sikap Pemimpin yang Melayani.............. 92
F. Belajar dari Nyanyian..................................................... 93
G. Rangkuman..................................................................... 94
H. Doa................................................................................... 94

Pelajaran 12 Melayani dalam Keluarga................................................ 95
A. Pengantar........................................................................ 95
B. Mendalami Cerita Alkitab.............................................. 95
C. Memahami Makna Melayani Keluarga......................... 96
D. Pendalaman Materi: Melayani Keluarga...................... 96
E. Menghayati Makna Melayani Keluarga........................ 98
F. Belajar dari Nyanyian...................................................... 99
G. Rangkuman..................................................................... 99
H.Doa.................................................................................... 100

Pelajaran 13 Melayani di Gereja............................................................ 101
A. Pengantar........................................................................ 101
B. Mendalami Cerita Alkitab.............................................. 102
C. Memahami Makna Melayani di Gereja........................ 102
D. Pendalaman Materi: Melayani di Gereja..................... 103
E. Menghayati Makna Melayani di Gereja....................... 106
F. Belajar dari Nyanyian..................................................... 107
G. Rangkuman..................................................................... 107
H. Doa................................................................................... 108

Pelajaran 14 Melayani Masyarakat........................................................ 109
A. Pengantar........................................................................ 109
B. Mendalami Cerita Alkitab.............................................. 111
C. Memahami Makna Melayani Masyarakat.................... 113
D. Pendalaman Materi: Melayani Masyarakat................. 113
E. Menghayati Makna Melayani Masyarakat.................. 115
F. Belajar dari Nyanyian..................................................... 115
G. Rangkuman..................................................................... 116
H. Doa................................................................................... 116

Daftar Pustaka......................................................................................... 117
Glosarium ............................................................................................... 123
Gambar 1.1 Seorang bapak yang sedang sakit..................................... 1
Gambar 1.2 Seorang nenek bekerja berat............................................ 2
Gambar 1.3 Seorang anak yang kelaparan........................................... 2
Gambar 2.1 Sang pria sedang meratapi pondok yang terbakar itu................. 8
Gambar 3.1 Bernyanyi sambil bermain................................................. 17
Gambar 3.2 Kota Korintus Lama........................................................... 18
Gambar 3.3 Kota Korintus Baru............................................................. 19
Gambar 4.1 Membaca Alkitab................................................................ 26
Gambar 4.2 Pejabat Etiopia dan Filipus............................................... 28
Gambar 4.3 Timotius bersama neneknya Lois, dan ibunya Eunike....................... 29
Gambar 4.4 Timotius.............................................................................. 30
Gambar 5.1 Kakek tua berdoa............................................................... 37
Gambar 5.2 Berlutut berdoa.................................................................. 39
Gambar 6.1 Mawar dari kebun untuk cucunya.................................... 48
Gambar 6.2 Bait Allah di Yerusalem..................................................... 49
Gambar 7.1 Pemandangan alam........................................................... 58
Gambar 7.2 Tentara Firaun ditelan air laut Teberau............................ 59
Gambar 7.3 Menari bersama memuji dan bersyukur kepada Tuhan Allah.................. 61
Gambar 7.4 Bersyukur melalui puji-pujian........................................... 62
Gambar 8.1 Belajar bersama.................................................................. 69
Gambar 9.1 Anak-anak sedang bersepeda bertemu dengan seorang kakek yang sedang sakit.. 76
Gambar 10.1 Lilin yang menyala meleleh............................................. 82
Gambar 11.1 Empat orang anak sedang bekerja.................................. 87
Gambar 11.2 Yesus membasuh kaki murid-murid-Nya....................... 89
Gambar 12.1 Pohon Keluarga................................................................. 98
Gambar 13.1 Mengisi puji-pujian di gereja........................................... 106
Gambar 14.1 Santo Vincentius a Paulo (1581-1660),
Pembaharu Gereja Prancis, “Bapak Orang Miskin”............................................. 110
Gambar 14.2 Lima roti dan dua ikan yang dimiliki anak kecil........... 112
Gambar 14.3 Yesus memberikan potongang-potongan ikan dan pecah-pecahan roti kepada orang banyak
Gambar 14.4 Lima ribu orang makan masih tersisa 12 bakul............ 113

0 Response to "Buku Kurikulum 2013 Materi Pelajaran Kelas 6 SD Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Edisi Revisi Terbaru Untuk Siswa"

Post a Comment