Buku Kurikulum 2013 Materi Pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti Kelas 8 SMP Semester I dan Semester II Edisi Revisi Terbaru Untuk Siswa

Sahabat Edukasi yang berbahagia... Berikut materi pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti Kelas VIII SMP Kurikulum 2013 Edisi Revisi Terbaru untuk Semester 1 dan Semester 2 lengkap:

Bab I Tata Bersalam dan Menghormat...........................................1
Peta Konsep.............................................................................................1
Fenomena..................................................................................................2
Pendalaman Materi....................................................................................3
A. Benih-Benih Kebajkan dalam Diri Manusia ........................................3
B. Lima Kebajikan (Wu chang) ................................................................6
C. Delapan Kebajikan (Ba De).................................................................8
Rangkuman...............................................................................................13
Daftar Istilah .............................................................................................14
Lagu Pujian ..............................................................................................15
Evaluasi Bab 1 .........................................................................................16

Bab II Makna Kebajikan......................................................................18
Peta Konsep ...........................................................................................18
Fenomena ..............................................................................................19
Pendalaman Materi.................................................................................20
A. Tata Bersalam...................................................................................20
B Tata Cara Menghormat... .................................................................24
Rangkuman ............................................................................................35
Daftar Istilah ...........................................................................................36
Lagu Pujian ............................................................................................38
Evaluasi Bab 2 .......................................................................................39
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti | v

Bab III Kitab Sishu dan Xiao Jing.................................................41
Peta Konsep .................................................................................................41
Fenomena ....................................................................................................42
Pendalaman Materi ......................................................................................45
A. Kitab yang Pokok (Sishu) ......................................................................45
B. Kitab Bakti (Xiao Jing) ...........................................................................49
Rangkuman ..................................................................................................50
Daftar Istilah .................................................................................................51
Evaluasi Bab 3 ..............................................................................................53

Bab IV Dupa (Xiang) dan Meja Abu (Altar Leluhur)..........................55
Peta Konsep .................................................................................................55
Fenomena .................................................................................................... 56
Pendalaman Materi ....................................................................................57
A . Dupa (Xiang) .........................................................................................57
B. Altar leluhur (Meja Abu) ........................................................................ 62
Rangkuman ..................................................................................................66
Daftar Istilah .................................................................................................67
Lagu Pujian ...................................................................................................69
Hikmah Cerita ..............................................................................................70
Evaluasi Bab 4 .............................................................................................72

Bab V Sembahyang Kepada Leluhur.............................................74
Peta Konsep .................................................................................................74
Fenomena ....................................................................................................75
Pendalaman Materi ......................................................................................76
A. Makna Sembahyang kepada Leluhur....................................................76
B. Saat-saat Sembahyang kepada Leluhur dan Para Suci (ShenMing)....76
C. Sembahyang Chu Yi dan Shi Wu .........................................................77
D. Sembahyang Qing Ming ........................................................................80
Rangkuman ............................................................................................... 86
Daftar Istilah .................................................................................................87
Hikmah Cerita .............................................................................................88
Lagu Pujian ...................................................................................................93
Evaluasi Bab 5 ..............................................................................................94

Bab VI Arti dan Makna Junzi.......................................................100
Peta Konsep ...............................................................................................100
Fenomena ..................................................................................................101
Pendalaman Materi ....................................................................................102
Arti dan Makna Junzi....................................................................................102
C. Prinsip Utama Junzi .......................................................................104
D. Pribadi Junzi...................................................................................108
E. Pemeriksaan Diri...........................................................................113
F. Rangkuman ..................................................................................115
Daftar Istilah ...............................................................................................116
Hikmah Cerita ............................................................................................117
Lagu Pujian ................................................................................................120
Evaluasi Bab 6 ...........................................................................................121

Bab VII Pokok-pokok Ajaran Moral .....................................123
Peta Konsep ..............................................................................................123
Fenomena ..................................................................................................124
Pendalaman Materi ....................................................................................125
A. Semangat Belajar .........................................................................125
B. Sederhana dan Suka Mengalah ...................................................135
C. Menegakkan Jasa ........................................................................136
D. Mengerti Orang Lain ( Zhi Ren )...........................................137
E. Bahagia di Dalam Jalan Suci (Le Dao)..........................................139
F. Hati-Hati/Cermat Berfikir .............................................................141
G. Membenci Kepalsuan ..................................................................144
Rangkuman ...............................................................................................145
Daftar Istilah ...............................................................................................146
Hikmah Cerita ...........................................................................................147
Lagu Pujian ...............................................................................................150

Evaluasi Bab 7 ...........................................................................................151
Daftar Pustaka.........................................................................154
Profil.....................................................................................155

0 Response to "Buku Kurikulum 2013 Materi Pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti Kelas 8 SMP Semester I dan Semester II Edisi Revisi Terbaru Untuk Siswa"

Post a Comment